Luân chuyển 16 cán bộ Trung ương về địa phương trong gần 3 năm

0
10

Ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác luân chuyển cán bộ.

Ngày 30/11, tại Hội nghị “cán bộ Trung ương luân chuyển”, ông Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, những cán bộ trong diện này phải “sẵn sàng khi được phân công và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Các cơ quan có người được cử đi luân chuyển và nơi tiếp nhận cần tạo điều kiện tối đa cho cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu cơ quan chức năng hoàn thiện chính sách về ăn ở, đi lại, tiền lương, phụ cấp và chính sách trở về nơi làm việc cũ hoặc về Trung ương đối với người được đi luân chuyển.

“Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong công tác luân chuyển”, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức Trung ương, thời gian tới cần gắn công tác luân chuyển cán bộ với việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương; chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh: Võ Hải

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh: Võ Hải

Ông Phạm Minh Chính cho hay, từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016) đến nay, Ban tổ chức Trung ương đã phối hợp với các đơn vị đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định luân chuyển 16 cán bộ Trung ương về địa phương công tác; phân công, bố trí công tác khác đối với 26 cán bộ Trung ương luân chuyển đang công tác tại địa phương. Hiện còn 22 cán bộ Trung ương luân chuyển trên 36 tháng đang công tác tại địa phương.

Ban tổ chức Trung ương đánh giá, công tác luân chuyển cán bộ vừa qua đã được tiến hành chặt chẽ, minh bạch; từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém trước đó.

Theo quy định hiện hành, công tác luân chuyển cán bộ có 5 điểm mới, trong đó có việc xác định rõ người luân chuyển là cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng; thời gian luân chuyển ít nhất 3 năm đối với một số chức danh, trừ chức danh kiêm nhiệm. Quy trình thực hiện luân chuyển cán bộ phải trải qua 5 bước, từ xây dựng kế hoạch, đề xuất cán bộ, nhận xét, đánh giá và thẩm định nhân sự, sau đó cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Việc bố trí cán bộ sau thời gian luân chuyển sẽ căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương của người được luân chuyển.

“Có thể xem xét bố trí theo chức danh quy hoạch, trở lại chức vụ đã đảm nhiệm trước khi luân chuyển hoặc chức vụ tương đương, thậm chí có thể bố trí chức vụ thấp hơn chức danh luân chuyển”, lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương cho hay.

Nguồn: VnExpress

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here