Chủ tịch nước, Thủ tướng được phong tướng cấp nào?

0
5

TPO – Đa số ý kiến thường trực Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Luật sĩ quan hiện hành quy định thẩm quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về việc phong, thăng quân hàm cấp tướng là chưa phù hợp.

>11 tướng lĩnh nghỉ hưu

> Cần thiết sửa đổi Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho 9 cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Ảnh: Khổng Minh Khánh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho 9 cán bộ cấp cao Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Ảnh: Khổng Minh Khánh.

Tại báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết, thẩm quyền quy định hàm, cấp của Quân đội nhân dân phải phù hợp với quyền hạn của các cơ quan nhà nước theo quy định của Hiến pháp “Quốc hội quy định hàm, cấp trong các lực lượng vũ trang nhân dân” (Điều 84 Hiến pháp 1992).

Dự thảo luật Sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi, bổ sung nhằm đảo bảo phù hợp với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, diễn ra vào tháng 10 tới.

Như vậy, việc quy định chức vụ tương đương gắn liền với quân hàm cũng phải thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Nhưng, do tính chất hoạt động không thường xuyên của Quốc hội, thẩm quyền này nên giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các chức vụ tương đương đối với các chức vụ cơ bản có cấp bậc quân hàm cao nhất là cấp Tướng.

Đa số ý kiến Thường trực Ủy ban cho rằng, Luật sĩ quan hiện hành quy định thẩm quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về việc phong, thăng quân hàm cấp tướng là chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp hiện hành (hiện nay đang được sửa đổi, bổ sung). Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu đề xuất thẩm quyền quyết định đối với sĩ quan tại Luật này cùng với sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Hiện nay, Thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ, phong, thăng quân hàm đối với sĩ quan được quy định: Chủ tịch nước bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; phong, thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục, Chính uỷ Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Chính uỷ Quân khu; Tư lệnh Quân chủng, Chính ủy Quân chủng; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và các chức vụ tương đương; phong, thăng quân hàm Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân”.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị quy định tổng số sĩ quan có quân hàm cấp tướng để bảo đảm cơ cấu quân hàm cấp tướng ổn định trong hệ thống cấp bậc quân hàm của quân đội nhân dân.

Ngoài ra, việc mở rộng phong, thăng quân hàm cấp tướng cần phải bảo đảm sự tương thích với các chức vụ cán bộ trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước.

N.C.KHANH

Viết

Nguồn: Tiền phong

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here